The DevOps Blog
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Elia el Lazkani 3d298c07a0
Moving to a reverse date tag
4 miesięcy temu
files/assets/css Fixing the colors for the notes section 4 miesięcy temu
images New blog post about the healthchecks project 4 miesięcy temu
pages Migrating the blog from Gitlab to Gitea. 4 miesięcy temu
posts New blog post about using healthchecks to monitor your website 4 miesięcy temu
themes/custom Second commit 1 rok temu
.drone.yml Moving to a reverse date tag 4 miesięcy temu
.gitignore Appending gitignore with vscode specific path 4 miesięcy temu
LICENSE Second commit 1 rok temu
README.md Migrating the blog from Gitlab to Gitea. 4 miesięcy temu
conf.py Migrating the blog from Gitlab to Gitea. 4 miesięcy temu
requirements.txt Second commit 1 rok temu

README.md

Build Status

The DevOps blog

This is the source code for The DevOps blog.