The DevOps Blog
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Elia el Lazkani 3d298c07a0
Moving to a reverse date tag
1 miesiąc temu
files/assets/css Fixing the colors for the notes section 1 miesiąc temu
images New blog post about the healthchecks project 1 miesiąc temu
pages Migrating the blog from Gitlab to Gitea. 1 miesiąc temu
posts New blog post about using healthchecks to monitor your website 1 miesiąc temu
themes/custom Second commit 9 miesięcy temu
.drone.yml Moving to a reverse date tag 1 miesiąc temu
.gitignore Appending gitignore with vscode specific path 1 miesiąc temu
LICENSE Second commit 9 miesięcy temu
README.md Migrating the blog from Gitlab to Gitea. 1 miesiąc temu
conf.py Migrating the blog from Gitlab to Gitea. 1 miesiąc temu
requirements.txt Second commit 9 miesięcy temu

README.md

Build Status

The DevOps blog

This is the source code for The DevOps blog.